Kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam (30/04) & Quốc tế Lao động (01/05)

Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam (30/04) & Quốc tế Lao động (01/05), Ban Giám đốc Công ty Quãng
cáo Phượng Tùng đã tăng quả cho CB ~ CNV Công ty. Chúc toàn thế CB ~ CNV nghỉ lễ an toàn, vui vẻ.
● Chúc mừng sinh nhật anh Đỉnh Thế Thành nhân viên phòng hành chính
● Giao hữu bóng đá chào mừng ngày giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động
● Chúc mừng sinh nhật lần thứ 11 công ty Quảng cáo Phượng Tùng
● Thư cảm ơn nhân kỉ niệm 11 năm ngày thành lập công ty QC Phượng Tùng

Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam (30/04) & Quốc tế Lao động (01/05), Ban Giám đốc Công ty Quãng
cáo Phượng Tùng đã tăng quả cho CB ~ CNV Công ty. Chúc toàn thế CB ~ CNV nghỉ lễ an toàn, vui vẻ.
● Chúc mừng sinh nhật anh Đỉnh Thế Thành nhân viên phòng hành chính
● Giao hữu bóng đá chào mừng ngày giải phóng Miền Nam và Quốc tế lao động
● Chúc mừng sinh nhật lần thứ 11 công ty Quảng cáo Phượng Tùng
● Thư cảm ơn nhân kỉ niệm 11 năm ngày thành lập công ty QC Phượng Tùng