Vu khống

 Ngày 29-11-2005 một đoàn vẹm cộng qua Berlin thủ đô của Đức quốc để tuyên truyền đánh bóng chế độ, thì bên ngoài đoàn người biểu tình của cộng đồng người Việt tị nạn hô to các câu khẩu lên án CSVN: "Đả đảo cộng sản VN vi phạm nhân quyền… "

Một ký giả Đức thấy vậy bèn đến phỏng vấn tên vẹm thứ trưởng Đoàn Mạnh Giao:

- Ông nghĩ thế nào về những lời lên án VN vi phạm nhân quyền của đoàn người đang biểu tình?

- Chúng nó định vu khống cho đảng và nhà nước của chúng tôi đấy! Ở VN có nhân quyền bao giờ đâu mà chúng nó giám vu khống rằng chúng tôi vi phạm chứ?

Cần gì phải học
Chạy lẹ lên
Bí kíp trở thành triệu phú
Chôn cả gia tài
Nhân vật quan trọng
Cưa nhầm đối tượng
Khác nhau rõ ràng
Không có "cái ấy"
Không cần phải học
Tân Sơn Nhất bị tiếp thu
Người phụ nữ nổi tiếng nhất VN
Đất được bồi đắp