Chạy lẹ lên

 Con chó mẹ đang nằm cho đàn chó con của nó bú, bỗng nó vụt đứng lên rồi la thất thanh:

- Chạy lẹ… chạy lẹ lên các con… lẹ lên.

Mấy con chó con nghe mẹ la như thế không hiểu gì nhưng cũng phóng chạy theo. Một con trong đàn vừa chạy theo vừa hỏi mẹ nó:

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Ồ mẹ vừa đánh hơi biết là thằng Nông Đức Mạnh sắp dẫn thằng quan thầy Hồ Cẩm Đào của nó đến Vịnh Cam Ranh đấy…

- Tụi nó đến thì kệ chúng nó… tại sao mẹ con mình phải bỏ chạy?

- Tụi bây ngu quá đi! Thằng Hồ Cẩm Đào đi đến đâu là nó cấm dùi đến đấy… chỗ mẹ con mình nằm khi nãy sẽ thuộc về Trung Quốc… lãng vãng sẽ bị bọn Tàu bắn bể đầu.

 

Cần gì phải học
Vu khống
Bí kíp trở thành triệu phú
Chôn cả gia tài
Nhân vật quan trọng
Cưa nhầm đối tượng
Khác nhau rõ ràng
Không có "cái ấy"
Không cần phải học
Tân Sơn Nhất bị tiếp thu
Người phụ nữ nổi tiếng nhất VN
Đất được bồi đắp