NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH TOUR CỦA PHUONG TUNG TRAVEL
Tour Quảng Châu - Thẩm Quyến khởi hành ngày 10/12/2009
Hướng dẫn viên: Vũ Văn Hào - Vũ Thị Phương 
Đang online: 24