NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH TOUR CỦA PHUONG TUNG TRAVEL
Tour Mỹ khởi hành ngày 29/9/2009
Hướng dẫn viên
Lâm Thanh Từng - Nguyễn Trần Đức
Đang online: 11