Đăng ký làm đại lý

Hoa hồng, doanh thu cho đại lý 

Chính sách dành cho đại lý

Hướng Dẫn đặt chỗ

Các loại phí và hoa hồng

Chính sách thương  mại đại lý mục đích  của chính sách  này là cam kết giữa Đại lý cấp II của  Chi  nhánh  Công ty Quảng Cáo Phượng Tùng (gọi tắt: Phòng  vé Phượng Tùng)  nhằm thống  nhất các quy tắc  trong hoạt động  và phân phối vé của Vietnam Airlines, Jetstar  Pacific và các  hãng hàng không trong  nước và quốc tế khác.Phòng  Vé Phượng Tùng có quyền đơn phương từ chối trách nhiệm của mình nếu Đại lý cấp II vi phạm hoặc làm sai các quy định của các chính sách thương mại mà Phòng Vé Phượng Tùng đã đưa ra.

 

Đăng ký làm đại lý

Năng lực đại lý

Đại diện đại lý cấp II phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo các quy định của nhà nước. 

Khi có bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng tới tư cách pháp lý của Đại lý cấp II thì Phòng Vé Phượng Tùng có thể  xem xét và chấm dứt hợp đồng với đại lý sau khi có thông báo tới Đại lý. 

Đại lý có trách nhiệm thông báo cho Phòng vé Phượng Tùng bất kỳ ảnh hưởng nào, khách quan và chủ  quan, dẫn đến Đại lý không đủ năng lực  pháp lý để thực  hiện hành vi  kinh doanh, bán, làm  đại lý cho Phượng Tùng. Và Đại lý hoàn toàn  chịu trách nhiệm trước những hành vi che dấu các hạn chế và mất năng lực pháp lý của Đại lý.

Năng lực kinh doanh

 Đại lý muốn làm đại lý cấp 2 của Phòng Vé Phượng Tùng phải chứng minh được cơ sở vật chất và năng lực đảm bảo việc kinh doanh, bán vé.

 Có ít nhất 1 nhân viên đặt chỗ, 01 nhân viên quản lý chung hoạt động của đại lý. Nếu Đại lý sử dụng nhân viên kiêm nhiệm thì phải đảm bảo nhân viên này đủ năng lực để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.

Nơi thực hiện kinh doanh phải có diện tích không nhỏ hơn 15m2 nằm ở vị trí phù hợp với việc kinh doanh bán vé và đảm bảo mỹ quan, chất lượng hình ảnh của Phòng Vé Phượng Tùng và các hãng Hàng Không.

 Cơ sở vật chất đảm bảo việc giữ chỗ và đặt chỗ, giao dịch với khách hàng, giao dịch với Phòng Vé Phượng Tùng bao gồm:

 Có ít nhất 01 máy điện thoại cố định, 01 máy Fax, 01 địa chỉ email

 Máy tính phải sử dụng đầy đủ phầm mềm Microsoft Office, Internet Explorer.

 Quầy bán vé phải đảm bảo có thể giao dịch với 02 khách cùng một lúc

Biểu tượng, Quảng cáo

Đại lý không bắt buộc phải sử dụng các hình ảnh của công ty Quảng cáo Phượng Tùng. Các Đại lý có thể sử dụng Lôgo của các hãng Hàng không mà Đại lý đang cung cấp vé cho khách hàng để trang trí cho Phòng vé của mình.

Đại lý không được phép thực hiện trưng biểu hiện quảng cáo của các hãng Hàng Không mà đại lý đang cung cấp vé.

Hồ sơ đăng ký

Trong bộ hồ sơ tối thiểu phải có các tài liệu liên quan sau: 

Đề nghị Đăng ký làm Đại lý cấp 2 cho Phòng vé Phượng Tùng. 

Giấy chứng nhận kinh doanh mới nhất và còn hiệu lực.

Các tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng làm Phòng vé của Đại lý.

Ngoài ra trong từng trường hợp cụ thể, Đại lý sẽ bị yêu cầu thêm một số tài liệu nhằm chứng minh năng lực kinh doanh phòng vé của mình.

Thời gian xem xét đăng ký

Sau khi đại lý gửi các tài liệu và thông tin đầy đủ phòng vé Phượng Tùng sẽ phản hồi thông tin cho Đại Lý. Thời gian xem xét không quá 30 ngày kể từ ngày Đại lý hoàn thiện thông tin và tài liệu liên quan.

 
Hoa hồng, doanh thu: 
 
      Hoa hồng dựa vào quy định giữa Phòng vé Phượng Tùng và Đại lý được thể hiện trong hợp đồng.
Ghi chú: Chặng dài là các chặng bay Sài gòn – Hà nội(SGN-HAN); Sài gòn – Hải Phòng(SGN-HPH); Sài Gòn – Vinh (SGN – VII); Hà nội – Cam Ranh (HAN – NHA); và ngược lại.
     Trẻ em theo quy định chung của các hãng hàng không là từ 2 tuổi tới 12 tuổi; trẻ nhỏ là các bé duới 2 tuổi
      Ngoài ra trong từng thời kỳ khách nhau Phòng vé Phượng Tùng sẽ có các chính sách khuyến khích bán cho các đại lý và có cơ cấu thưởng trên doanh số cho Đại Lý cấp 2.
 
 
 
 
Chính sách dành cho đại lý
 
     Phòng vé Phượng Tùng có dịch vụ hỗ trợ đối với tất cả các đại lý như sau:
      -     Đưa đón khách từ nhà tới sân bay.
      -     Hướng dẫn khách làm thủ tục check in ngoài sân bay.
      -     Đối với các khách hàng trên các chặng bay Quốc tế sẽ được nhận những món quà đặc biệt của Phòng vé Phượng Tùng
     Đối với các đại lý mới tham gia hoạt động chúng tôi sẽ hỗ trợ việc trang trí phòng vé: hình tiếp viên hàng không, decan của hãng hàng không, tranh trang trí…
     Chúng tôi sẽ hỗ trợ đại lý trong việc làm nổi bật hình ảnh của phòng vé
     Chúng tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ quy trình, nghiệp vụ cho booker của các đại lý mới.
 
 
 
Hướng dẫn đặt chỗ và xác nhận hồ sơ đặt chỗ qua Phòng Vé Phượng Tùng.
 
Bước 1: Đại lý trực tiếp nhận các yêu cầu ban đầu của khách hàng như: ngày bay, thời gian bay, giờ bay, hãng Hàng Không…
 
Bước 2: Liên lạc với nhân viên Đặt Chỗ của Phòng vé Phượng Tùng quan nick chat hoặc điện thoại để nhân viên của Phượng Tùng xác nhận xem có còn các chuyến bay phù hợp với nhu cầu của khách hàng hoặc đưa ra những lời khuyên cần thiết cho khách hàng về hành trình, thời gian, giá vé, hãng Hàng Không nếu chuyến bay theo yêu cầu của khách đã hết vé.
 
Bước 3: Thông tin lại cho khách hàng. Nếu khách hàng đã chấp nhận thời gian bay, giờ bay, giá vé được đưa ra thì Đại lý phải tiến hành lấy đầy đủ các thông tin sau: Họ tên đầy đủ của khách bay(đúng theo chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác), số lượng khách, số điện thoại liên hệ nhanh nhất để báo cho nhân viên Phòng vé Phượng Tùng đặt chỗ và xuất vé.
 
Bước 4: Nhận tờ “hành trình - phiếu thu” do nhân viên Phượng Tùng fax hoặc In ra từ email được gửi để giao cho khách hàng.
 
Đối với các vé hoàn hoặc huỷ Đại lý phải thông tin cho Phòng vé Phượng Tùng để có thể hoàn vé trên hệ thống của các hãng Hàng Không.
 
      Đối với các trường hợp giữ chỗ, Phòng vé Phượng Tùng sẽ thông báo cho Đại lý thời hạn được phép giữ chỗ mà hãng Hàng không đó quy định. Đại lý có trách nhiệm thông báo đầy đủ lại cho khách hàng, người mua vé biết. Trước khi hết thời hạn giữ chỗ, Đại lý phải xác nhận lại xem khách hàng đó có đặt chỗ hay không. Phòng vé Phượng Tùng không chịu trách nhiệm về các trường hợp chỗ đặt chờ của khách bị huỷ theo quy định của các hãng Hàng Không nếu Đại lý không có thông tin phù hợp về việc đặt chỗ cho khách. 
 
 
 
Các loại phí và hoa hồng
 
Kỳ thanh toán và kỳ tính hoa hồng và thời hạn thanh toán.
 
      Để thuận lợi cho hoạt động của các Đại lý Phòng vé Phượng Tùng chấp nhận các trường hợp kỳ thanh toán và kỳ tính hoa hồng (gọi chung là kỳ thanh toán) là như nhau. Quyền quy định kỳ thanh toán, thời hạn thanh toán thuộc về Phòng vé Phượng Tùng.
      Trách nhiệm của Đại Lý là tuân thủ các quy định của chính sách này và các quy định liên quan tới thanh toán và hoa hồng tại từng thời điểm.
       Kỳ thanh toán của Đại lý theo quy định của Phòng vé Phượng Tùng là 01 tuần. Trước ngày thứ sáu, Phòng vé Phượng Tùng sẽ gửi bảng kê công nợ tới các Đại lý, Đại lý đối chiếu hoa hồng, số tiền phải trả trên bảng kê và thanh toán cho Phòng vé Phượng Tùng chậm nhất vào ngày thứ bảy của tuần đó.
       Trong trường hợp chậm thanh toán, Đại lý bán vé đồng ý cho phép, Phòng vé Phượng Tùng sẽ khấu trừ từng phần hay toàn bộ số tiền đó vào số tiền Phòng vé Phượng Tùng đang giữ hoặc phải trả cho Đại lý.
Riêng trường hợp hoàn vé thì Phòng vé Phượng Tùng sẽ khấu trừ vào tiền thanh toán kỳ cuối cùng của tháng cho Đại lý.
       Vào ngày cuối cùng của tháng Phòng vé Phượng Tùng sẽ gửi bảng kê công nợ còn lại của tháng cho các Đại lý bao gồm: số tiền được khấu trừ do hoàn vé, số tiền hoa hồng đòi lại của vé hoàn, hoa hồng còn lại của tháng, số tiền phải thanh toán…Đại lý có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền còn lại chậm nhất vào kỳ đầu tiên của tháng tiếp theo
       Trường hợp chậm thanh toán mà số tiền Phòng vé Phượng Tùng khấu trừ vẫn không đủ mức thanh toán của Đại lý thì Phòng vé Phượng Tùng có quyền từ chối việc đặt chỗ cho khách hàng của Đại lý.
 
Hoàn trả và khấu trừ
 
       Trong trường hợp Phòng vé Phượng Tùng phát hiện ra có sai sót trong việc khấu trừ tiền của Đại lý hoặc thu thiếu của Đại lý thì những sai sót này sẽ được thông báo cho Đại lý và tiến hành điều chỉnh vào kỳ ngay sau đó.
Đang online: 22